måndag, september 25, 2006

Kjalarnes
Gamla kvarlämningar
Betraktade av två skuggor