måndag, september 25, 2006

Kjalarnes
Lång gång mot kvarlämning
Över träsk och tuvor
Lísabet i spetsen
med hundar