söndag, december 04, 2005

oblivious pedestrians

o b l i v i o u s
p e d e s t r i a n sjust... eating yummy words.

1 Comments:

Blogger eff said...

Ja, pedestrians är bra. Jäkligt bra. Mmm.

Chestnut gillar jag för tillfället. Och ordet eerie. 80% vokaler. :)

6/12/05 19:13  

Skicka en kommentar

<< Home